„Czy masz w sobie tyle sił 
by moim mężczyzną być? 
Czy masz w sobie taką moc 
By chronić mnie przede mną? 
Czy masz w sobie tyle sił 
by moim mężczyzną być…?”